Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Przegląd Taneczny "Zaczarowane Baletki"

25 kwietnia w Węgrowskim Ośrodku Kultury odbył się Przegląd Formacji Tanecznych "Zaczarowane baletki", którego organizatorem było nasze przedszkole.
Przegląd odbywał się pod patronatem Burmistrza Miasta Węgrowa oraz dzięki gościnności pani dyrektor Węgrowskiego Ośrodka Kultury.
W jury przeglądu gościliśmy :
Panią Katarzynę Zabadałę - Dyrektor Węgrowskiego Ośrodka Kultury,
Panią Magdalenę Jurczak - Inspektor ds. promocji, współpracy z zagranicą i turystyki
Pana Leszka Redosza – zastępcę burmistrza miasta Węgrów
Pana Marka Piaseckiego - właściciela Przedszkola Artystycznego Koala
Celem przeglądu była popularyzacja różnych form ruchowo- tanecznych, pobudzenie kreatywności artystycznej dzieci, integracja środowisk przedszkolnych oraz rozwijanie umiejętności scenicznych.
W atmosferę tańca wprowadził nas zespół „Koalki” - gospodarze przeglądu.
W przeglądzie udział brali:
Zespół Iskierki z Publicznego Przedszkola w Krypach,
Zespół „Słoneczka” z Przedszkola Nr 2 „Pod Słoneczkiem” ,
Zespół „Max Dance Mini” z Samorządowego Przedszkola
w Liwie,
Zespół „Dancer Mini” z Samorządowego Przedszkola w Starejwsi,
Zespół Ananasy z Katolickiego Przedszkola św. Antoniego w Węgrowie,
Zespół „Magia” z Samorządowego Przedszkola w Ruchnie.
Jury jednomyślnie podjęło decyzję, że każdy zespół zasługuje na I miejsce.
Nagrody ufundował Urząd Miasta oraz Przedszkole Artystyczne Koala.
Dziękujęmy Dzieciom za piękne występy taneczne, a Paniom za przygotowanie swoich dzieci do Przeglądu.
Serdecznie dziękujęmy Pani Magdalenie Jurczak za fotorelację.
Relacja 2017-05-01, 10:46 | autor: Natalia Krajewska
Przedszkolowo.pl logo