Oferta edukacyjna

outpost-logoDbając o wszechstronny rozwój osobowości dziecka korzystamy z programu zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r.

 • „Nasze przedszkole” program wydawnictwa MAC opracowany przez M. Kwaśniewska i W. Żaba-Żabińska

W swojej pracy wykorzystujemy elementy różnych metod pedagogicznych zgodnie z założeniami programowymi:

 • Pedagogika zabawy (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność).
 • Metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka).
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne ( ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni).
 • Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania. I. Majchrzak
 • Dziecięca matematyka E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa (metoda improwizacji ruchowej i samowyrażania się ruchem).
 • Techniki relaksacyjne.

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty i spotkania z teatrem
 • zajęcia twórczego myślenia
 • zajęcia wspomagające rozwój dzieci
 • zajęcia adaptacyjne

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE:

 • gimnastyka korekcyjna
 • język angielski
 • zajęcia z logopedą

Opłata stała - 250zł
Stawka żywieniowa - 9zł


Jesteśmy do dyspozycji dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 – 17:00.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Przedszkolowo.pl logo